BẢNG GIÁ GỖ GHÉP (gỗ ghép thông, gỗ ghép tràm, gỗ ghép cao su) 2020

BẢNG GIÁ GỖ GHÉP (gỗ ghép thông, gỗ ghép tràm, gỗ ghép cao su) 2020

(Đơn giá áp dụng cho đơn hàng trên 15 tấm)

+ BẢNG GIÁ GỖ GHÉP CAO SU

Gỗ ghép cao AB 10MM: 465.000/ tấm

Gỗ ghép cao AC 10MM: 455.000/ tấm

Gỗ ghép cao AB 12MM: 490.000/ tấm

Gỗ ghép cao AC 10MM: 480.000/ tấm

Gỗ ghép cao AB 17MM: 620.000/ tấm

Gỗ ghép cao AC 17MM: 575.000/ tấm

Gỗ ghép cao AB 18MM: 630.000/ tấm

Gỗ ghép cao AC 18MM: 585.000/ tấm

Gỗ ghép cao su CC 10MM phủ 1 mặt xoan: 415.000/ tấm

Gỗ ghép cao su CC 10MM phủ 2 mặt xoan: 480.000/ tấm

Gỗ ghép cao su CC 10MM phủ 1 mặt sồi: 450.000/ tấm

Gỗ ghép cao su CC 10MM phủ 2 mặt sồi: 550.000/ tấm

Gỗ ghép cao su CC 18MM phủ 2 mặt xoan: 595.000/ tấm

Gỗ ghép cao su CC 18MM phủ 2 mặt sồi: 705.000/ tấm

+ BẢNG GIÁ GỖ GHÉP TRÀM

Gỗ ghép tràm 12MM (1,2m x 2,4m): 460.000 / tấm

Gỗ ghép tràm 12MM (1m x 2m): 490.000 / tấm

Gỗ ghép tràm 15MM (1,2m x 2,4m): 460.000 / tấm

Gỗ ghép tràm 15MM (1m x 2m): 410.000 / tấm

Gỗ ghép tràm 17MM (1,2m x 2,4m): 570.000 / tấm

Gỗ ghép tràm 25MM (1m x 2m): 860.000 / tấm

+ BẢNG GIÁ GỖ GHÉP XOAN MỘC

Gỗ ghép xoan mộc 12MM AA: 530.000 / tấm

Gỗ ghép xoan mộc 12MM AC: 480.000 / tấm

Gỗ ghép xoan mộc 15MM AA: 615.000 / tấm

Gỗ ghép xoan mộc 15MM AC: 540.000 / tấm

Gỗ ghép xoan mộc 17MM AA: 675.000 / tấm

Gỗ ghép xoan mộc 17MM AC: 555.000 / tấm

+ BẢNG GIÁ GỖ GHÉP THÔNG

Gỗ ghép thông 12MM AA: 565.000 / tấm

Gỗ ghép thông 12MM AC: 545.000 / tấm

Gỗ ghép thông 17MM AA: 695.000 / tấm

Gỗ ghép thông 17MM AC: 655.000 / tấm

+ BẢNG GIÁ PHỦ GIA CÔNG BỀ MẶT GỖ GHÉP

- Phủ veneer xoan 0,3MM 1 mặt: 75.000/mặt

- Phủ veneer sồi 0,3MM 1 mặt: 105.000/mặt

- Phủ keo bóng: 40.000 /mặt

Bảng giá gỗ ghép 2020